วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลลิส

สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลลิส

ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่
611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor , Los Angeles , CA 90004

Monday through FridayThai Visa Walk-In Services : 9:00 a.m. to Noon
Last application submitted :
11.30 A.M.
All other Thai Consular Services : 9:00 a.m. to Noon and 1:00 p.m. to 4:00 p.m.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น