วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

               สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
คลิกที่เว็ปไซต์ข้างล่างเลยค่ะhttp://bangkok.usembassy.gov/เกี่ยวกับสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและประกอบด้วยฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ หลายสิบหน่วย ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคือ ส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา และดูแลคุ้มครองบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตเป็นผู้แทนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนนโยบายสหรัฐฯ เอกอัครราชทูตได้รับการช่วยเหลือดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ

สถานเอกอัครราชทูตรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในประเทศไทยที่สหรัฐฯ ให้ความสนใจและทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ของสหรัฐฯ และการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดทั้งงานบริการต่างๆ ของสหรัฐฯ และรวมถึงการให้ความช่วยเหลือธุรกิจ แรงงานและนักลงทุนชาวอเมริกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลไทย องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วมกันระหว่างประเทศทั้งสอง อันได้แก่ เสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเกี่ยวกับสถานทูตสำนักงานและฝ่ายต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยสำนักงานและฝ่ายต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหรัฐฯ ในประเทศไทย หากท่านประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ของสถานทูต ขอเชิญเยี่ยมชมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้


หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อื่นๆ ในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตฯ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และนอกเหนือจากสำนักงานต่างๆ ของสถานทูตฯ แล้ว ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ

คณะเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตสหรัฐฯ ประกอบด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอันดับสองรองจากเอกอัครราชทูตและจะทำหน้าที่อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตระหว่างที่เอกอัครราชทูตไม่อยู่ในประเทศไทย

ฝ่ายการเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารธุรการ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม และฝ่ายกงสุลของสถานทูตฯ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของที่ปรึกษาสถานทูต ทั้งนี้เอกอัครราชทูตและคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ซึ่งจะรายงานผ่านเอกอัครราชทูตจะรายงานโดยตรงต่อกระทรวงต่างประเทศในกรุงวอชิงตัน ผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และผู้ช่วยทูตทหารอากาศ เป็นคณะทำงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ส่วนที่ปรึกษาฝ่ายกิจการการเกษตร ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาต่อเอกอัครราชทูตในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมด้านต่างๆ ของแต่ละฝ่าย และจะรายงานโดยตรงต่อหน่วยงานบังคับบัญชาระดับสูงของตนในกรุงวอชิงตัน นอกจากนั้น ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานของเอกอัครราชทูตด้วย

เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง

 • เอกอัครราชทูต -- Kristie A. Kenney
 • อัครราชทูตที่ปรึกษา -- Judith B. Cefkin
 • ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง -- George P. Kent
 • ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ -- Julie J. Chung
 • ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม -- Kenneth L. Foster
 • กงสุลใหญ่ -- Ronald Robinson
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารธุรการ -- Gregory S. Stanford
 • สำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต -- Randall Bennett

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ อื่นๆ ในประเทศไทย

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร -- Colonel Robert A. Bowden
 • สำนักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช -- Robert T. Tanaka
 • Broadcasting Board of Governors -- Richard Baltes
 • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ -- Michael D. Malison
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ -- Robert V. Looney
 • สำนักงานให้การสนับสนุนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร -- Jay L. Phipps
 • สำนักงานปราบปรามยาเสพติด -- Thomas P. Pasquarello
 • สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร -- Colonel Patrick Kane
 • สำนักงานประสานงานด้านวิชาการทางทหาร -- Richard D. Gibson
 • สำนักงานทูตเกษตร -- John Wade
 • ฝ่ายการพาณิชย์ -- Cynthia Griffin-Greene
 • หน่วยป้องกันกองกำลัง -- Gregory S. Miller
 • สำนักงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา --Barry Tang
 • ศูนย์แก้ไขปัญหาทหารอเมริกันที่สาบสูญ กองกำลังพิเศษที่ 1 -- Major Marc E. Galler
 • คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) -- Colonel Edward A. Swanda
 • สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมาย -- Daniel P. Kelly
 • สำนักงานกิจการภายใน -- Philip Guentert
 • ศูนย์ข่าวสื่อมวลชน -- Loren Reeder
 • หน่วยอาสาสมัครสันติภาพ -- John L. Williams
 • สำนักงานบริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา -- Anjum K. Agarwala
 • องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ -- Olivier Carduner
 • สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯ -- Jimmy Yi

วันหยุดราชการขององค์กรรัฐบาลสหรัฐประจำประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2554

เดือน

วันที่

วัน

เหตุการณ์สำคัญ

มกราคม
17
จันทร์
กุมภาพันธ์
21
จันทร์
วันประธานาธิบดี
เมษายน
6
พุธ
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันจักรี
เมษายน
13
พุธ
วันสงกรานต์
เมษายน
14
พฤหัสบดี
วันสงกรานต์
เมษายน
15
ศุกร์
วันสงกรานต์
พฤษภาคม
5
พฤหัสบดี
วันฉัตรมงคล
พฤษภาคม
16
จันทร์
วันหยุดพิเศษ
พฤษภาคม
17
อังคาร
วันวิสาขบูชา
พฤษภาคม
30
จันทร์
วันที่ระลึกสงครามโลก
กรกฎาคม
4
จันทร์
วันฉลองอิสรภาพ
สิงหาคม
12
ศุกร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กันยายน
5
จันทร์
วันแรงงาน
ตุลาคม
10
จันทร์
วันโคลัมบัส
ตุลาคม
24
จันทร์
วันหยุดชดเชย
วันปิยะมหาราช
พฤศจิกายน
11
ศุกร์
วันทหารผ่านศึก
พฤศจิกายน
24
พฤหัสบดี
วันขอบคุณพระเจ้า
ธันวาคม
5
จันทร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ธันวาคม
12
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
ธันวาคม
26
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันคริสต์มาส


 
เอกอัครราชทูต คริสตี้ เคนนี่ย์
คริสตี้ เคนนี่ย์
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูตคริสตี้ เคนนี่ย์ เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่านเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอาวุโส และเป็นสตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 เอกอัครราชทูตเคนนี่ย์เริ่มอาชีพนักการทูตเมื่อปี พ.ศ. 2524 และเคยไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่างๆ อาทิ เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเอกวาดอร์ และเคยปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในจาเมกา สวิตเซอร์แลนด์และอาร์เจนตินา

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตเคนนี่ย์เคยยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Executive Secretary) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเป็นเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบขาว ท่านสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ 2 ภาษา คือ ภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศส และเคยได้รับรางวัลสำคัญด้านภาวะผู้นำหลายรางวัล

มารดาของเอกอัครราชทูตเคนนี่ย์เป็นข้าราชการครูเกษียณอายุ และบิดาเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านเติบโตในย่านชานเมืองของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เอกอัครราชทูตเคนนี่ย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Clemson และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Tulane เมืองนิวออร์ลีนส์ นอกจากนี้ ท่านยังได้เข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยป้องกันประเทศในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ตลอดช่วง 24 ปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตเคนนี่ย์สมรสกับ นายบิล บราวน์ฟีลด์ ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายและอาชญากรรมระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตเคนนี่ย์และสามีชอบชมและเล่นกีฬา เดินทางท่องเที่ยวและใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ท่านทั้งสองมีแมวสีดำขาวสองตัวชื่อ “เอมิลี” และ “จูเนียร์” ซึ่งท่านรับมาเลี้ยงจากสถานพักพิงสัตว์

สุนทรพจน์และแถลงการณ์

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น